Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě o. s.

Vytváříme prostor pro komunikaci mezi lidmi, kteří mají různé cíle, ale společné cesty.

Akce

Parní vlak ve Znojmě aneb 140 let provozu ÖNWB koná se v sobotu 20. srpna 2011

Společnost telčské místní dráhy, Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě

Přijďte s námi oslavit 140 let provozu na Severozápadní dráze 1871 - 2011! 

Jízdní řád zvláštního parního vlaku vlaku:

příjezd

odjezd

 

stanice

 

příjezd

odjezd

  7:45

Okříšky

19:13

 

8:02

8:03

Stařeč

18:57

18:58

8:15

8:22

Kojetice na Moravě

18:44

18:45

8:38

8:39

Jaroměřice n. Rokytnou

18:28

18:29

8:52

9:10

Moravské Budějovice

17:05

18:15

9:32

9:37

Grešlové Mýto

16:43

16:44

9:49

9:58

Šumná

16:18

16:30

10:09

10:10

Olbramkostel

16:05

16:06

10:31

11:45

Znojmo

14:20

15:40

12:04

12:25

Šatov

13:53

14:00

12:41

13:37

Retz

 

 

Doprovodný program ve Znojmě:

10:31 - 11:45 Návrat do do roku 1871 obstarají členové Spolku přátel Hroznové kozy, Muzea motorismu Drozdových a Znojemského 10. praporu rakouských polních myslivců plk. Kopala. Vystoupí folklorní soubor Dyjavánek. Skromné občerstvení zajistí místní vinaři.

14:20 - 15:40 Výstava o historii železné dráhy na Znojemsku. Prezentace vizí do budoucna.

Doprovodný program v Moravských Budějovicích:

8:35 - 9:10 Uvítání historického motoráčku M240.0 z Jemnice. Následně proběhne zahájení výstavy vláčků, modelových kolejišť v provozu a výstavy historických materiálů. V devět hodin vystoupí moravskobudějovické mažoretky. K dispozici budou hry pro děti, posezení, pivko, klobásky.

17:05 - 18:15 U parního vlaku k poslechu i tanci hraje Duha Band.

Plakáty:

STAŘEČ, MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, GREŠLOVÉ MÝTO, ŠUMNÁ, OLBRAMKOSTEL, ZNOJMO, ŠATOV

Vlakem na Znojemské historické vinobraní koná se v sobotu 10. září 2011

Jakub Maršalík

Pojeďte s námi vlakem na vinobraní do Znojma! Pohodlně! Z centra Brna přímo do centra Znojma! Nemusíte řídit! Nemusíte hledat místo na parkování! Můžete koštovat burčák a víno dle libosti! Jedině tak prožijete vinobraní se vším všudy!

Jízdní řád zvláštního vlaku:

příjezd

odjezd

 

stanice

 

příjezd

odjezd

 

10:25

Brno hl. n.

0:25

 

11:35

11:45

Hrušovany nad Jev.

23:09

23:19

12:10

 

Znojmo

 

22:44

Více informací ke stažení ve formátu pdf.

Členské schůze
5. březen 2011 t
4. únor 2011  

Na první, ustavující schůzi byly projednány Stanovy občanského sdružení a zakladateli signována žádost o registraci Spolku pro veřejnou dopravu na Jihozápadní Moravě o. s. na Ministerstvu vnitra ČR.

Mimo organizačních záležitostí bylo na programu jednání:

 • obnovení provozu na regionální trati Moravské Budějovice - Jemnice;

 • navržení výpravní budovy v Hevlíně do seznamu kulturních památek;

 • budoucnost regionální tratě Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín;

 • vývoj přepravní relace elektrických osobních vlaků Wien - Znojmo.

Společné výlety

Výprava podél lokálky z Moravských Budějovic do Jemnice (13. duben 2011)

Krátký článek o výpravě, doplněn o krátkou historii, technické parametry a situační výkresy z roku 1938 tratě a současné fotografie.

V sobotu 9. dubna 2011 jsme já, Vláďa Jodas, Jura Kacetl a Martin Svoboda uskutečnili výlet podél lokálky z Moravských Budějovic do Jemnice. Do Moravských Budějovic jsme přijeli v 7:47 vlekem ze Znojma a dál už šli podél ocelových rovnoběžek. Pochopitelně trochu idealizovaných, jelikož byly rovnoběžné pouze ...

Odborné články

Jak jsem se zamiloval, aneb Grešlové Mýto zblízka (13. červen 2011)

Vladimír Jodas

Článek o průzkumu dvou mechanických závor a budovy vodárny v železniční stanici Grešlové Mýto, doplněn o historii, náčrtek vodárny, čerpárny a situačního uspořádání stanice z roku 1945 a současné fotografie.

Bylo to jednoho krásného dne, kdy byla zrušena, předtím ohlašovaná, stávka v dopravě za lepší zítřky. Abych se dostal tam, kam potřebuji, dovezl jsem si den předtím do Moravských Budějovic auto. Stávka se nakonec ten den nekonala, tudíž se dalo jet vlakem. Pro auto jsem se pak musel bohužel vrátit a udělat si tak zbytečný výlet do Budějovic. I když zbytečný tak úplně nebyl. ...

Základní údaje o spolku

Stanovy spolku

Sídlem spolku je Znojmo a Moravské Budějovice, adresa spolku je Kosmákova 73, 676 02 Moravské Budějovice.

Spolek působí na území jihozápadní Moravy, které je dnes administrativně rozděleno mezi tři kraje České republiky - Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský. Územně tento prostor přibližně vymezují obvody obcí III. stupně (s rozšířenou působností) Znojmo, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice a Dačice. 

Spolek je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. za účelem společného prosazování podpory přitažlivé a ekologicky šetrné veřejné dopravy ve výše vymezeném prostoru jihozápadní Moravy s vazbami na přilehlou oblast Dolního Rakouska a sousedící regiony ČR, dále pak za účelem poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot v daném území a za účelem dalších aktivit ve smyslu občanské společnosti.

Hlavní cíle spolku jsou:

 • podpora rozvoje atraktivní a ekologicky šetrné veřejné dopravy;

 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy;

 • ochrana přírody a krajiny, památek a kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;

 • prosazování principů trvale udržitelného života a rozvoje občanské společnosti.

Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností a šíření všeobecné osvěty v oblastech rozvoje udržitelné, ekologicky šetrné veřejné dopravy a ochrany životního prostředí, zejména:

 • praktická činnost členů ve spolupráci s orgány územního plánování, strategického rozvoje, rozvoje dopravy, státní památkové péče a ochrany životního prostředí a se správci státní, krajské i obecní dopravní infrastruktury;

 • kooperace s jinými sdruženími majícími obdobné cíle;

 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;

 • vydávání osvětových tiskovin;

 • soustřeďování a poskytování informací;

 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;

 • účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy, obecní a krajské samosprávy a s odbornými veřejnými institucemi.

Kompletní znění stanov spolku jsou ke stažení ve formátu pdf zde: Stanovy občanského sdružení ”Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě o.s.”.

Zakládající členové spolku

Kontakt

svd-jzm@googlegroups.com

 a

nahoru p